Chính sách bảo mật
Công ty cổ phần Yet chúng tôi hiểu rõ mối lo ngại liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và khách truy cập vào trang website của chúng tôi. Chúng tôi xây dựng chính sách bảo mật này để tuyên bố rằng chúng tôi luôn ưu tiên vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng lên hàng đầu.
1. Định nghĩa thông tin cá nhân
Khách hàng lúc nào có có thể truy cập trang website hoặc liên lạc cho chúng tôi, khi đó quý khách không cần phải tiết lộ danh tính của hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, có trường hợp chúng tôi sẽ gián tiếp lưu giữ thông tin của khách hàng trên trang web này.Ví dụ: chúng tôi thu thập một số thông tin nhất định thông qua các công nghệ của website, chẳng hạn như địa chỉ IP, thông tin nhân khẩu học, hệ điều hành máy tính của bạn và loại trình duyệt... Chúng tôi không truy vấn dữ liệu để xác định thông tin cá nhân khách hàng, nhưng chúng tôi thu thập thông tin để tạo điều kiện thuận lợi cho việc định tuyến lưu lượng truy cập web, chẩn đoán sự cố máy chủ trong quản trị trang web, để hiểu cách trang web tương tác với các dịch vụ chúng tôi cung cấp và để cải thiện trải nghiệm người dùng. Trường hợp khách hàng không cung cấp thông tin cá nhân cần thiết để xử lý yêu cầu của mình, sẽ có trường hợp việc cung cấp dịch vụ tương ứng của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng.
2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân chúng tôi có được từ khách hàng sẽ được sử dụng để trả lời đơn xin việc của bạn thông qua trang web của chúng tôi và để cung cấp cho bạn thông tin bạn yêu cầu. Trong các trường hợp khác, khi chúng tôi nhận được thông tin cá nhân, chúng tôi hứa sẽ giải thích chi tiết nội dung và mục đích sử dụng. Mục đích sử dụng cụ thể như sau:
  • Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
  • Để liên hệ khách hàng với mục đích kinh doanh.
  • Để đáp ứng các đề xuất của bạn và cung cấp thông tin liên quan theo nhu cầu của khách hàng.
  • Để liên hệ với khách hàng cho các mục đích tiếp thị, bao gồm khảo sát khách hàng
  • Để cung cấp thông tin của công ty chúng tôi
  • Để tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành
3. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
Thông tin cá nhân nhận được từ khách hàng sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của cá nhân, trừ trường hợp cho phép tiết lộ dựa trên Luật Bảo vệ thông tin cá nhân và các luật định khác. Tuy nhiên, có trường hợp chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng trong YET, với các chi nhánh, nhà thầu phụ, nhà cung cấp dịch vụ, trung gian đại lý được cấp phép và nhà thầu trên toàn thế giới. Việc chia sẻ này dành cho các mục đích như xử lý dữ liệu, lưu trữ và cung cấp các dịch vụ và giao dịch được yêu cầu. Để chia sẻ thông tin, các công ty này được yêu cầu phải thực hiện một thỏa thuận hợp đồng trước để tuân thủ các quy định về quyền riêng tư. Trường hợp cần thiết, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý bên ngoài theo yêu cầu của pháp luật. Trang web và các dịch vụ trực tuyến của công ty chúng tôi không dành cho các cá nhân dưới 13 tuổi sử dụng. Cha mẹ hoặc người giám hộ hãy liên lạc cho chúng tôi theo nội dung được mô tả trong chính sách bảo mật này trong trường hợp chúng tôi có thể đã lưu giữ thông tin cá nhân của con của quý vị.
4. Quản lý thông tin cá nhân
Công ty cổ phần Yet đã đưa vào sử dụng các phương thức bảo mật khác nhau để bảo vệ thông tin cá nhân. Các biện pháp này mục đích ngăn chặn việc làm giả, mất mát, rò rỉ và sai sót dữ liệu. Quyền truy cập vào thông tin cá nhân được khách hàng ủy thác cho chúng tôi được giới hạn ở những người được ủy quyền để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong công ty cổ phần Yet. Hơn nữa, chúng tôi cũng tuân thủ các nghĩa vụ nội bộ và pháp lý, chẳng hạn như kiểm toán. Nhân viên của chúng tôi có nghĩa vụ đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng được bảo vệ và chúng tôi đạt được mục tiêu này bằng cách triển khai công nghệ tiên tiến và các giao thức bảo mật được thiết lập tuân thủ các quy định của chính phủ. Liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi mong muốn khách hàng hiểu rằng do tính chất mở của Internet, nên thông tin và dữ liệu cá nhân có thể chảy đến hệ thống của chúng tôi và có khả năng được tiếp cận cũng như sử dụng ngẫu nhiên bởi những người không có mục đích xấu.
5. Các thay đổi đối với Chính sách này
Công ty cổ phần Yet có quyền thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc xóa chính sách bảo mật này khi cần thiết. Do đó, quý khách vui lòng kiểm tra chính sách này thường xuyên. Các thay đổi đối với chính sách này sẽ được đăng trong phần Thông báo trên trang web của chúng tôi và sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm chúng được đăng. Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi này.
6. Thắc mắc về chính sách
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này hoặc cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ cho chúng tôi, công ty cổ phần Yet .