Kỹ sư WEB

Bạn muốn nâng cao năng lực bản thân với xuất phát điểm bản thân là 1 kỹ sư. Bạn muốn thử thách những điều mới mẻ trong môi trường làm việc khác với nơi làm việc hiện tại. Yet chúng tôi đang tìm kiếm thành viên khởi nghiệp và kỹ sư WEB như bạn đấy. Bạn có muốn đóng góp to lớn vào sự phát triển của công ty, tham gia vào các dự án đa dạng trong một môi trường đang phát triển nhanh chóng không?

Yêu cầu trình độ
Người có trên 2 năm kinh nghiệm về PHP
Người có kinh nghiệm với một số loại framework như laravel và cakePHP
Người có hiểu biết chuyên sâu và kinh nghiệm thực tế về các dự án phát triển WEB
Người có thể làm việc hợp tác và độc lập trong môi trường làm việc nhóm năng động
Cách thức đăng ký ứng tuyển
Vui lòng gửi sơ yếu lý lịch của bạn đến địa chỉ e-mail sau:

info_company@ye-t.net