Vị trí tổng vụ

Bạn có quan tâm đến nghiệp vụ giải quyết vấn đề của tổ chức và nắm bắt nghiệp vụ toàn bộ công ty?
Bạn là người giỏi và thích tiếp thu những kĩ năng và kiến thức về những lĩnh vực khác nhau.?
Nếu đúng như vậy thì bạn có muốn thử thách nhiều thứ khác nhau và đặt mục tiêu trở thành một chuyên gia về các vấn đề chung trong một môi trường chỉ dành cho một công ty khởi nghiệp không?

Yêu cầu trình độ
Ứng viên có kỹ năng tổ chức xuất sắc và đa tài trong nhiều lĩnh vực.
Ứng viên có khả năng giao tiếp tốt và giỏi xây dựng các mối quan hệ.
Ứng viên có tư duy giải quyết vấn đề và nỗ lực trong việc chủ động giải quyết công việc.
Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các công việc chung hoặc các lĩnh vực liên quan (Nếu có thì càng tốt).
Cách thức đăng ký ứng tuyển
Vui lòng gửi sơ yếu lý lịch của bạn đến địa chỉ e-mail sau:

info_company@ye-t.net